Header

روشنک

خاطره ای از شهید نورعلی شوشتری از زبان همرزم او محمد حسین روشنک

document.createElement('audio'); http://radioisaar.ir/wp-content/uploads/2018/11/5194.mp3   بخشی از وصیت‌نامه شهید شوشتری: دیروز از هرچه بود گذشتیم- امروز از هرچه بودیم گذشتیم. آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز. دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود. جبهه بوی ایمان می‌داد و اینجا ایمانمان ... Read More »

دی ۱۴, ۱۳۹۷ ۰