صفحه نخست / صدای شهدا در رادیو ایثار

حقیقت عاشورا به نظر شهید سید مرتضی آوینی حقیقت عاشورا به نظر شهید سید مرتضی آوینی
مناجات با شهدا از زبان شهيد سيد مجتبي علمدار مناجات با شهدا از زبان شهيد سيد مجتبي علمدار
تلاوت قرآن با صدای شهید سیدجعفر بشیری تلاوت قرآن با صدای شهید سیدجعفر بشیری
کار برای رضای خدا - شهید همت کار برای رضای خدا - شهید همت

 

 


......باید شبانه روز دلمان و وجودمان و همه چیزمان با خدا باشه. اینقدر پاک باشیم که خدا کلاً ازمون راضی باشه ! قدم برمی داریم


 

 

مدیحه سرایی با صدای شهید بابایی مدیحه سرایی با صدای شهید بابایی

 

 

 

 


 

و اینک آنان آمده اند ، با سادگی و تواضع  - شهید آوینی و اینک آنان آمده اند ، با سادگی و تواضع - شهید آوینی

 

و اینک آنان آمده اند ، با سادگی و تواضع...

این نخلستان ها مرکز جهان است و ... - شهید آوینی این نخلستان ها مرکز جهان است و ... - شهید آوینی

 

این نخلستان ها مرکز جهان است و...

بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر... - شهید آوینی بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر... - شهید آوینی
در میان نخلستان های حاشیه اروند عید فرارسیده است - شهید آوینی در میان نخلستان های حاشیه اروند عید فرارسیده است - شهید آوینی
بعضی از بچه ها گوشه ی خلوتی یافته اند و ... - شهید سید مرتضی آوینی بعضی از بچه ها گوشه ی خلوتی یافته اند و ... - شهید سید مرتضی آوینی
آفتاب باز هم پایینتر آمده است و دل ها می خواهند ... آفتاب باز هم پایینتر آمده است و دل ها می خواهند ...
انتظار سایه ای از اشتیاق بر همه چیز کشانده است - شهید سید مرتضی آوینی انتظار سایه ای از اشتیاق بر همه چیز کشانده است - شهید سید مرتضی آوینی
این نخلستان ها مرکز زمین است و شاید مرکز جهان این نخلستان ها مرکز زمین است و شاید مرکز جهان
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول خدا را بشناسی - شهید سید مرتضی آوینی آیا می خواهی سربازان لشکر رسول خدا را بشناسی - شهید سید مرتضی آوینی
آیا می خواهی آخرین ساعات روز را ... آیا می خواهی آخرین ساعات روز را ...
بیا و بعثت دیگر باره انسان راتماشا کن بیا و بعثت دیگر باره انسان راتماشا کن
اگر سلاح مومن در جهاد اصغر تیغ دو دم است و ... اگر سلاح مومن در جهاد اصغر تیغ دو دم است و ...
اینها بچه های قرن پانزدهم هجری قمری هستند... اینها بچه های قرن پانزدهم هجری قمری هستند...
گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است... گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است...
این جوانان نسل ساده ای هستند که در زمین... این جوانان نسل ساده ای هستند که در زمین...
اولین قبلی ۱ از ۱۰ بعدی آخرین