صفحه نخست / صدای شهدا در رادیو ایثار

بچه های محله تو و من ... بچه های محله تو و من ...
شیطان حکومت خویش را بر ضعف های ما بنا کرده است - 1 شیطان حکومت خویش را بر ضعف های ما بنا کرده است - 1
در منتها الیه اروند رود... در منتها الیه اروند رود...
به راستی چه کسی ما را در اینجا گرد آورده است به راستی چه کسی ما را در اینجا گرد آورده است
آری در اینجا و در دل این نخلستان هاست... آری در اینجا و در دل این نخلستان هاست...
اگر بپرسی دوکوهه کجاست چه جوابی بدهیم اگر بپرسی دوکوهه کجاست چه جوابی بدهیم
گفتند شرف المکان بالمکین. اعتبار مکانها به انسانهایی است که در آنها زیسته اند... گفتند شرف المکان بالمکین. اعتبار مکانها به انسانهایی است که در آنها زیسته اند...
اگر شهدا نبودند و بسیجی ها، آنچه می ماند... اگر شهدا نبودند و بسیجی ها، آنچه می ماند...
قطارها دیگر در کنار دوکوهه نمی ایستند... قطارها دیگر در کنار دوکوهه نمی ایستند...
زمین صبحگاه نیز هنوز در جستجوی رازداران خویش است... زمین صبحگاه نیز هنوز در جستجوی رازداران خویش است...
نهرهای رحمات خاص حق جاری می شد... نهرهای رحمات خاص حق جاری می شد...
جا دارد که دوکوهه مزار عشاق باشد... جا دارد که دوکوهه مزار عشاق باشد...
تو را با خدا چه عهدی بود که ... تو را با خدا چه عهدی بود که ...
عمق وجود من با این سکوت راز آمیز آشناست ... عمق وجود من با این سکوت راز آمیز آشناست ...
حسینیه حاج همت قلب دوکوهه است و ... حسینیه حاج همت قلب دوکوهه است و ...
وقتی انسان عزادار است قلب بیش از همه در رنج است... وقتی انسان عزادار است قلب بیش از همه در رنج است...
هر که می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا ... هر که می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا ...
حیات انسان هر سال در محرم تجدید می شود... حیات انسان هر سال در محرم تجدید می شود...
حسینه شهدا نیز اکنون در جستجوی گم کرده ی خویش است ... حسینه شهدا نیز اکنون در جستجوی گم کرده ی خویش است ...
دوکوهه خاک و آب و در ودیوار هایش... دوکوهه خاک و آب و در ودیوار هایش...
اولین قبلی ۲ از ۱۰ بعدی آخرین