عملیات والفجر هشت - صدای جمهوری اسلامی ایران

رادیو ایثار - اولین رادیوی اینترنتی دفاع مقدس

پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 7 آبان 1392
تنظیم کننده: عبدالله خدمتگزار
منبع: صدای جمهوری اسلامی ایران