بیسیم - استخاره - عملیات بیت المقدس

عملیات ظفرمند بیت المقدس منجر به آزادسازی شهر خرمشهر گردید

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 7 آبان 1392
تنظیم کننده: عبدالله خدمتگزار
منبع: پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه