مکالمه بیسیم، صفوی . همت - عملیات بیت المقدس

مکالمه بیسیم در عملیات بیت المقدس بین برادر رحیم صفوی و شهید حاج محمد ابراهیم همت فرمانده شهید لشگر27محمدرسول الله صلوات الله علیه

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 7 آبان 1392
تنظیم کننده: عبدالله خدمتگزار
منبع: پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه