شهید کاوه به روایت همرزمش برادر صدوقی

سرداران آفتاب

گرامیداشت سرداران استان خراسان

کاری از شبکه استانی صدای خراسان

تاریخ و زمان انتشار: پنج شنبه 9 آبان 1392
تنظیم کننده: شفیق فکه - عبدالله خدمتگزار
منبع: صدای جمهوری اسلامی ایران